08. 01. 2013.

BOŽIĆNA ČESNICA



 Mir Božji, Hristos se rodi, vaistinu se rodi!



" Kad ime Tvoje izrečem, sve sam izrekao..."  Vladika Nikolaj Velimirović (Molitve na jezeru)